endefrites

MadeToPrint

Produktywność

 • Jobsets umożliwia zautomatyzowanie czasochłonnego (i podatnego na błędy) ręcznego tworzenia plików PDF, według różnych kryteriów, za jednym kliknięciem myszki
 • Szybki zapis z wykorzystaniem predefiniowanych ustawień
 • Dynamiczne tworzenie ścieżek docelowych i folderów
 • Zautomatyzowane nazewnictwo plików i katalogów
 • Proste i szybkie definiowanie parametrów eksportu

Jakość

 • Jobsets umożliwia symultaniczną kontrolę nad dowolną liczbą urządzeń wyjściowych
 • Jobsets mogą być eksportowane i importowane w celu ułatwienia współpracy z innymi użytkownikami lub klientami
 • Tworzenie jednostronicowych plików wynikowych z dokumentów wielostronicowych (*)
 • Generowanie plików PDF, zawierających impozycję prac, od prostych broszur do pełnoprawnej publikacji bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy (*)
 • Indywidualna obsługa warst poprzez axaio Layers
 • Kontrola plików PDF podczas eksportu
 • Dodawanie znaczników na wydrukach i w plikach PS (*)

(*) nie dotyczy MadeToPrint Auto Illustrator

Follow us: